Salaris overheid


In het onderstaande overzicht is te zien hoeveel geld er verdiend wordt bij de overheid per salarisschaal. Dit zijn gegevens zijn op basis van de CAO 2014.Bedragen zijn per maand:


Salarisschaal 1: € 1.467 - € 1.818
assistent postkamer, algemeen assistent

Salarisschaal 2: € 1.497 - € 1.992
bode, medewerker repro, administratief medewerker, typist

Salarisschaal 3: € 1.562 - € 2.164
medewerker financieel administratieve ondersteuning, medewerker semi-statisch archief, medewerker tekstverwerking, medewerker telefooncentrale

Salarisschaal 4: € 1.669 - € 2.280
onderhoudstechnicus, medewerker administratieve ondersteuning, medewerker facilitaire dienst, medior AID'er/complexbeveiliger (DJI)

Salarisschaal 5: € 1.743 - € 2.396
administratief medewerker rechtspositie, medewerker bibliotheek en documentatie, medewerker documentaire informatievoorziening, senior AID'er, medior transportgeleider (DJI)

Salarisschaal 6: € 1.876 - € 2.513
salarisadministrateur, directiesecretaresse, medior penitentiair inrichtingswerker (DJI), medior vreemdelingenbegeleider (DJI), senior transportgeleider (DJI)

Salarisschaal 7: € 2.106 - € 2.745
documentalist, medewerker applicatiebeheer, medewerker projectondersteuning, medewerker personeels- en salarisadministratie, groepsleider jeugd (DJI), sociotherapeutisch medewerker (DJI), senior penitentiair inrichtingswerker (DJI), senior vreemdelingenbegeleider (DJI)

Wat verdien je als #ambtenaar bij de #overheid? Bekijk hier een overzicht van de #salarisschalen:
Salarisschaal 8: € 2.280 - € 3.082
netwerkbeheerder, systeembeheerder, financieel-economisch administratief medewerker, bibliothecaris, sociotherapeut (DJI), pedagogisch medewerker (DJI)

Salarisschaal 9: € 2.455 - € 3.469
beleidsondersteunend medewerker, systeemanalist, senior operationeel inkoper, coördinerend sociotherapeut (DJI), senior pedagogisch medewerker (DJI)

Salarisschaal 10: € 2.396 - € 3.852
juridisch medewerker, bedrijfsmaatschappelijk werker, communicatiemedewerker, stafmedewerker gegevensbeheer

Salarisschaal 11: € 2.850 - € 4.380
beleidsmedewerker, projectadviseur, adviseur personeel en organisatie, hoofd publieksvoorlichting, contractmanager, adviseur werkprocessen

Salarisschaal 12: € 3.340 - € 4.964
senior beleidsmedewerker, directiesecretaris, speechschrijver, wetgevingsjurist, senior projectleider, senior medewerker begrotings-voorbereiding

Salarisschaal 13: € 3.722 - € 5.553
senior beleidsspecialist, senior wetgevingsjurist, senior communicatieadviseur

Salarisschaal 14: € 4.200 - € 6.138
beleidsveldmanager, hoofd internationale betrekkingen, hoofd financieel-economische zaken/controller

Salarisschaal 15: € 4.768 - € 6.726
hoofd beleidsafdeling, bestuurlijk-juridisch specialist, projectcoördinator, ICT-programmamanager

Salarisschaal 16: € 5.357 - € 7.31
directeur voorlichting, directeur personeel, inspecteur ruimtelijke ordening

Salarisschaal 17: € 5.943 - € 7.899
hoofd centrale directie FEZ, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat

Salarisschaal 18: € 6.529 - € 8.541
plaatsvervangend secretaris-generaal, hoofddirecteur KNMI, directeur bureau voor de industriële eigendom, CIO Belastingdienst.Min.               Max.               Functies
Salarisschaal.net
Alle informatie over salarissen en schalen !